św jan paweł - Parafia Siemowo

Idź do spisu treści

Menu główne:

św jan paweł

KANCELARIA

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
po mszy świętej
tel.
65 572 22 66

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela i Święta
8.00, 10.00
Dni powszednie
17.00, 18.00


NABOŻEŃSTWA
Nabożeństwo
do Ducha Świętego
poniedziałek


Nowenna
do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
środa


Adoracja
Najświętszego Sakramentu
piątek


Pierwsza Sobota Miesiąca
Różaniec


Nabożeństwo
o rychłą beatyfikację
Ojca Leandra Kubika

14-go dnia każdego
miesiąca


Nabożeństwo
do św. Judy Tadeusza
28-go każdego miesiąca

litania do św. Judy Tadeusza

Święto patronalne
22 lipca - św. Marii Magdaleny

(odpust parafialny)
litania do św Marii
Magdaleny


14 września - Podwyższenia Krzyża Świętego

(odpust parafialny)
litania do Krzyża Świętego
nowenna przed Świętem
Podwyższenia Krzyża
Świętego


Ojciec
Leander Kubik
107 rocznica urodzin
04.01.1909 - 14.10.1942


Parafianie chcą wynieść
swego byłego kapłana
na ołtarzeSympozjum Ojca Leandra


Informacje o Ojcu Leandrze


Piszą o Ojcu Leandrze


MISJE 6-14.09.2014


Archidiecezja PoznańskaKsiążki, które wydał jako
Jan Paweł II

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.

Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa – Watykan 1986

Przekroczyć próg nadziei – Lublin 1994

Tryptyk rzymski – Kraków 2003

Dar i Tajemnica– 1996

Wstańcie, chodźmy – Kraków 2004

Pamięć i tożsamość– Kraków 2005


Podróże apostolskie do Polski:

• I pielgrzymka (2—10 czerwca 1979)
• II pielgrzymka (16—23 czerwca 1983)
• III pielgrzymka (8—14 czerwca 1987)
• IV pielgrzymka (1—9 czerwca, 13—20 sierpnia 1991)
• V pielgrzymka (22 maja ł995)
• VI pielgrzymka (31 maja—30 czerwca 1997)
• VII pielgrzymka (5—17 czerwca 1999)
• VIII pielgrzymka (16—19 sierpnia 2002)

Radio Watykańskie

Transmisje polskich Mszy przy grobie Jana Pawła II


Mszy odprawianych co czwartek w języku polskim przy grobie Jana Pawła II będzie można wysłuchać w Radiu Watykańskim. Od 25 kwietnia nasza rozgłośnia rozpocznie bowiem regularne transmisje tych Eucharystii. Mają one długą tradycję. Zostały zapoczątkowane po śmierci Papieża Polaka. Celebrowano je odtąd w każdy czwartek, wpierw w grotach watykańskich, gdzie pierwotnie Ojciec Święty był pochowany, a następnie w kaplicy św. Sebastiana, dokąd przeniesiono jego doczesne szczątki po beatyfikacji.

W tej szczególnej modlitwie bierze udział co tydzień wielu Polaków, zarówno mieszkających w Rzymie, jak też przybywających do Wiecznego Miasta pielgrzymów. Teraz do wspólnej modlitwy rodaków przy grobie największego z Polaków będą mogli dołączyć w dowolnym miejscu na świecie także ci, którzy przebywają z dala od Watykanu.

Msze, rozpoczynające się


w każdy czwartek o godz. 7.10

czasu polskiego, będą emitowane z Watykanu na fali średniej 1260 kHz. Będą je też retransmitować niektóre rozgłośnie katolickie w Polsce: Radio Anioł Beskidów z Bielska Białej, Radio Niepokalanów, Katolicką Rozgłośnię Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos”, Katolickie Radio Zamość, Radio Fara z Przemyśla, Radio Fiat z Częstochowy, Katolickie Radio Rodzina z Wrocławia oraz Katolickie Radio Via z Rzeszowa. Mszy będzie można również wysłuchać przez internet na kanale 4 (pomarańczowym) naszej rozgłośni na stronie: http://pl.radiovaticana.va/diretta.asp. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronach internetowych Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego http://pl.radiovaticana.va/ oraz na Facebooku https://www.facebook.com/radiowatykanskie.

link
Źródło:
http://pl.radiovaticana.va/storico/2013/04/24/transmisje_polskich_mszy_przy_grobie_jana_paw%C5%82a_ii/pol-686060

Mszy można wysłuchać także w Radio Maryja.


ENCYKLIKI JANA PAWŁA II

Encykliki są to urzędowe, najważniejsze oficjalne pisma papieskie,

skierowane do całego Kościoła lub grupy wiernych (np. w jednym kraju czy regionie) w jakiejś sprawie istotnej dla Kościoła lub świata.


1) „Redemptor hominis” (Odkupiciel człowieka) —4 III 1979
2) „Diyes in misericordia” (Bogaty w miłosierdzie; o miłosierdziu Bożym) —30 Xl 1980
3) „Laborem exercens” (Wykonujący pracę; o pracy ludzkiej) — 14 IX 1981
4) „Slavorum Apostoli” (Apostołowie Słowian; na 1100-lecie pracy świętych Cyryla i Metodego)                               — 2 VI 1985
5) „Dominum et vivificantem” (Pana i Ożywiciela; o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata)                   — i 8 V 1986
6) „Redemptoris Mater” (Matka Odkupiciela; o Maryi w życiu pielgrzymującego Kościoła)                        —25 III 1987
7) „Sollicitudo rei socialis” (Troska o sprawy społeczne; na 20-lecie encykliki Pawła VI „Populorum
progressio”) —30 XII 1987
8) „Redemptoris missio” (Misja Odkupiciela; o stałej aktualności misji) — 7 XII 1990
9) „Centesimus annus” (Rok setny; w setną rocznicę encykliki Leona XII „Rerum novarum”)                            —1 V 1991
10) „Veritatis splendor” (Blask prawdy; o niektórych podstawowych zagadnieniach nauczania
moralnego Kościoła) — 6 VIII 1993
11) „Evangelium vitae” (Ewangelia życia; o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego)                   — 25 111 1995
12) „Ut unum sint” (Aby byli jedno; o działalności ekumenicznej Kościoła) — 25 V 1995
13) „Fides et ratio” (Wiara i rozum; o wzajemnej realizacji wiary i rozumu) — 15 X 1998
14) „Ecclesia ed eucharistia” (o Eucharystii w życiu Kościoła) — 17 IV 2003

Książki, które wydał jako Karol Wojtyła

Renesansowy psałterz – młodzieńczy zbiór wierszy, powstały przed II wojną światową

Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze (tytuł w innym przekładzie: Zagadnienie wiary w dziełach świętego Jana od Krzyża) powstały 1948 na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie

Wykłady lubelskie – zapis wykładów z filozofii głoszonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1954-1956

Elementarz etyczny –szkice zamieszczane pierwotnie w „Tygodniku Powszechnym” w roku 1957

Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maksa Schelera, 1959

Miłość i odpowiedzialność – 1960; monografia przedstawiająca analizę psychologiczną, filozoficzną i teologiczną zjawiska miłości

Osoba i czyn –1969; najważniejsza monografia filozoficzna; studium z zakresu antropologii chrześcijańskiej

Poezje i dramaty – całość dorobku

Renesansowy psałterz – młodzieńczy zbiór wierszy, powstały przed II wojną światową

Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze (tytuł w innym przekładzie: Zagadnienie wiary w dziełach świętego Jana od Krzyża) powstały 1948 na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie

Wykłady lubelskie – zapis wykładów z filozofii głoszonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1954-1956

Elementarz etyczny –szkice zamieszczane pierwotnie w „Tygodniku Powszechnym” w roku 1957

Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maksa Schelera, 1959

Miłość i odpowiedzialność – 1960; monografia przedstawiająca analizę psychologiczną, filozoficzną i teologiczną zjawiska miłości

Osoba i czyn –1969; najważniejsza monografia filozoficzna; studium z zakresu antropologii chrześcijańskiej

Poezje i dramaty – całość dorobku artystycznego autora utwory poetyckie, m. in. poematy; Pieśń o Bogu ukrytym, Stanisław; dramaty, m. in.: Brat Naszego Boga, Przed sklepem jubilera, Promieniowanie ojcostwa; także esej O teatrze słowa

Aby Chrystus się nami posługiwał – zbiór esejów z całego okresu prac twórczej sprzed pontyfikatu; m. in.: Apostoł, O humanizmie św. Jana od Krzyża, Personalizm tomistyczny

Zagadnienie podmiotu moralności – zespół rozpraw z zakresu etyki artystycznego autora utwory poetyckie, m. in. poematy; Pieśń o Bogu ukrytym, Stanisław; dramaty, m. in.: Brat Naszego Boga, Przed sklepem jubilera, Promieniowanie ojcostwa; także esej O teatrze słowa

Aby Chrystus się nami posługiwał – zbiór esejów z całego okresu prac twórczej sprzed pontyfikatu; m. in.: Apostoł ,O humanizmie św. Jana od Krzyża, Personalizm tomistyczny

Zagadnienie podmiotu moralności – zespół rozpraw z zakresu etykiLitania do św. Jana Pawła II

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Janie Pawle, módl się za nami.

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, módl się za nami.

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, módl się za nami.

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem, módl się za nami.

Całkowicie oddany Maryi, módl się za nami.

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, módl się za nami.

Następco Piotra i Sługo sług Bożych, módl się za nami.

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, módl się za nami.

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań, módl się za nami.

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, módl się za nami.

Gorliwy Miłośniku Eucharystii, módl się za nami.

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi, módl się za nami.

Misjonarzu wszystkich narodów, módl się za nami.

Świadku wiary, nadziei i miłości, módl się za nami.

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych, módl się za nami.

Apostole pojednania i pokoju, módl się za nami.

Promotorze cywilizacji miłości, módl się za nami.

Głosicielu Nowej Ewangelizacji, módl się za nami.

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, módl się za nami.

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, módl się za nami.

Papieżu Bożego Miłosierdzia, módl się za nami.

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, módl się za nami.

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, módl się za nami.

Bracie i Mistrzu kapłanów, módl się za nami.

Ojcze osób konsekrowanych, módl się za nami.

Patronie rodzin chrześcijańskich, módl się za nami.

Umocnienie małżonków, módl się za nami.

Obrońco nienarodzonych, módl się za nami.

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, módl się za nami.

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży, módl się za nami.

Dobry Samarytaninie dla cierpiących, módl się za nami.

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, módl się za nami.

Głosicielu prawdy o godności człowieka, módl się za nami.

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, módl się za nami.

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata, módl się za nami.

Uosobienie pracowitości, módl się za nami.

Zakochany w krzyżu Chrystusa, módl się za nami.

Przykładnie realizujący powołanie, módl się za nami.

Wytrwały w cierpieniu, módl się za nami.

Wzorze życia i umierania dla Pana, módl się za nami.

Upominający grzeszników, módl się za nami.

Wskazujący drogę błądzącym, módl się za nami.

Przebaczający krzywdzicielom, módl się za nami.

Szanujący przeciwników i prześladowców, módl się za nami.

Rzeczniku i obrońco prześladowanych, módl się za nami.

Wspierający bezrobotnych, módl się za nami.

Zatroskany o bezdomnych, módl się za nami.

Odwiedzający więźniów, módl się za nami.

Umacniający słabych, módl się za nami.

Uczący wszystkich solidarności, módl się za nami.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam,Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.K: Módl się za nami święty Janie Pawle.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.K: Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego